Dyr i sirkus – tvunget til å underholde

Dyr i sirkus er ikke frivillige artister. Dyr i sirkus lever mesteparten av sitt liv uten å få utfolde sine naturlige behov. Elefanter, lamaer og hester som lever i flokk og former sterke vennskapsbånd, tvinges til å leve adskilt fra hverandre eller i så trange omgivelser at normal sosial adferd er umulig. Dyr som i det fri beveger seg over store avstander, holdes lenket fast eller i trange innhegninger. Dyrene transporteres nesten hver dag gjennom sesongen.

Kunstene som dyrene tvinges til å utføre er ikke «lek», men innlærte øvelser som er meningsløse og ofte belastende for dyrene selv. Det er vist at vold brukes i trening, og redskaper som elefantkrok og pisk påfører dyrene smerte.

Etter årevis med iherdig arbeid for å informere om sirkusdyrenes behov, oppnådde NOAH i 2009 og 2010 at Mattilsynet foreslo forbud mot bruk av elefant, sjøløve og andre eksotiske dyr. Dette ble dessverre avslått av landbruksministeren i 2012, men NOAHs kamp for sirkusdyrene fortsetter. 

NOAH presenterer «Tvunget til å underholde»
- en film om livet til dyr på sirkus.

NOAH – for dyrs rettigheter i samarbeid med  Animal Defenders International (ADI) har filmet og fotografert forhold for dyr i norske og internasjonale sirkus. Dette resulterte i filmen «Tvunget til å underholde». Her avsløres den globale sirkusindustriens skyggesider: Milelange dyretransporter, timesvis med fastlenking og innesperring, meningsløse kunster og trening med vold og tvang.Hjelp oss, del videre!