Forside > Info > Underskriftskampanje

Underskriftskampanje

Si nei til dyr på sirkus!

Dyrene som blir brukt på sirkus er der ufrivillig og blir tvunget til å gjøre ting som er unaturlig, krenkende, smertefult og forvirrende.

Dyretrenere bruker ofte vold og dyrenes liv består av innesperring, fastlenking og et liv blottet for all naturlig adferd. La bare de frivillige artistene være på sirkus – ikke dyr!

Her kan du signere NOAHs underskiftskampanje mot bruk av elefanter i sirkus, hvor vi krever frihet for den 43 år gamle elefanten Baba, som har vært i fangenskap i sirkus mesteparten av sitt liv.

Vil du hjelpe Baba og andre elefanter i sirkus, signèr denne kampanjen, og del den på Facebook for å få alle du kjenner til å delta!



Hjelp oss, del videre!